گروه ها ساختمان کاشی و سرامیک کاشی نیلو

کاشی نیلو

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
niloo

کاشی نیلو

برخی کارشناسان براین عقیده اند از آنجا که این شرکت طی 3ماه تنها از محل فروش 17 درصد از محصولات خود موفق به پوشش 21 درصد از سود سال مالی جاری خود شده است , امکان تعدیل مثبت عایدی تا پایان سال مالی جاری در این شرکت وجود دارد این مهم زمانی ممکن می شود که شرکت کاشی نیلو موفق به تحقق پیش بینی های خود شود در غیر این صورت کاشی نیلو در پوشش سود سال مالی جاری خود نیز با مشکل همراه خواهد شد