نخست

پیمانکاری

فاراک

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
farak

ماشین سازی اراک

شنیده شده است شرکت ماشین سازی اراک توانایی داردعایدی سال مالی جاری خود را تا مبلغ 130 ریال مورد افزایش قرار دهد

فاذر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
azarab

آذراب

شنیده شده است شرکت الماس بنیس طی معاملات هفته گذشته سهام شرکت آذراب را بطور گسترده از بازار سرمایه جمع آوری کرده است

 

صنعتی دریایی ایران

شنیده ها حاکی از آنست که شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح سهام این شرکت را طی معاملات هفته گذشته از بازار سرمایه جمع آوری کرده است

صدرا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
sadra

صنعتی دریایی ایران

شنیده ها حاکی از آنست که شرکت های سرمایه گذاری دانایان پارس وشرکت تولیدی خمیر مایه به همراه شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن در حال جمع آوری سهام شرکت صنعتی دریایی ایران از بازار سرمایه هستند

فاذر

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
azarab

صنایع آذراب

شنیده شده است شرکت سرمایه گذاری پارس آرین به همراه شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس و سامان مجد سهام شرکت صنایع آذراب را در معاملات روز چهارشنبه89/08/19 از بازار سرمایه جمع آوری نمایند

 

مپنا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
mapna

مدیریت پروژه های نیروگاهی

شنیده شده است شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی (مپنا)با تعدیل مثبت عایدی در گزارش 9 ماهه خود روبرو شده است

مطالب بیشتر...

صفحه 1 از 4