گلوکزان

golookozan

گلوکزان

در حالیکه شرکت گلوکزان میزان تولید و فروش میزان تولید وفروش محصولات خود را در سال جاری با 20% افزایش پیش بینی کرده ,چناچه موفق به فروش محصولات خود با نرخهای پیش بینی شده شود , توانائی خواهد داشت تا پایان سال مالی جاری عایدی خود را تا مبلغ 2500 ریال مورد افزایش قرار دهد