کفرا

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

فرآورده های نسوز ایران

می گویند شرکت فرآورده های نسوز ایران با احتمال تعدیل مثبت عایدی بیش از 15% در سال مالی جاری روبرو شده است